Tư vấn về sử dụng thuốc

Tư vấn về sử dụng thuốc

Hiển thị

09:44 - 08/10/2019

7 nguyên tắc sử dụng hợp lý thuốc kháng sinh

Thuốc nói chung cần phải sử dụng an toàn và hiệu qủa. Riêng với kháng sinh là thuốc trị bệnh nhiễm khuẩn cần phải đặc biệt lưu ý. Bởi vì nếu...

Xem thêm