Y học cổ truyền trong điều trị da liễu

Y học cổ truyền trong điều trị da liễu

10:08 - 26/09/2019

Phương châm kết hợp 2 nền y học hiện đại với y học cổ truyền là một trong những phương châm cơ bản của nền y học nước ta, mang ba tính chất khoa học, dân tộc và đại chúng.

Phòng ngừa bệnh do virus CORONA - nCoV- WHO gọi là COVID-19
Thoát cốt thư (viêm tắc động mạch chi)
Đại cương về thuốc Đông dược
Tư vấn: 0888.198.266
Liên hệ: 0888.198.266